Declarație Beneficiar Real

Odată cu intrarea în vigoare (de la 21.07.2019) a Legii 129/2019, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 589/18.07.2019, s-a introdus o nouă noțiune, cea de „beneficiar real”.

Cine este beneficiarul real?

Beneficiarul real este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Evidențiem aici că interesul autorităților este să descopere persoana fizică ce controlează compania, direct sau indirect. Deci, în cazul în care beneficiarul direct al activității unei societăți este o altă societate, beneficiarul real va fi asociatul (sau asociații) acesteia din urmă. În cazul în care și al doilea nivel este controlat de o altă companie, se merge în sus pe lanț până se depistează persoana fizică beneficiară.

Criteriul de deținere a controlului este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% plus o acțiune sau participarea în capitalurile proprii într-un procent de peste 25%. Subliniez sintagma în mod direct sau indirect care duce la ideea că legiuitorul urmărește să depisteze controlul practic al entității, și nu doar cel dedus din situația scriptică.

Depunerea declarației

Orice persoană fizică ce controlează o entitate (societate comercială, ONG) care are obligația de înregistrare la Registrul Comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, are obligația de a depune această declarație în situațiile următoare:

 • la înmatriculare,
 • anual,
 • ori de câte ori intervine o modificare.

Aceasta se depune:

 • pentru persoanele juridice, în Registrul Beneficiarilor Reali organizat la nivelul ONRC
 • pentru ONG-uri în Registrul Beneficiarilor Reali organizat la nivelul Ministerului Justiției
 • în cazul fiduciilor, în registrul organizat la nivelul ANAF

Pentru societățile comerciale, declarația se poate descărca de pe site-ul ONRC și se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.
Pentru ONG-uri, Ministerul Justiției nu a dat niciun comunicat iar pe site nu apare nicio informare până la acest moment cu privire la Declarația Beneficiarului Real.

Termen de depunere:

 • la înființare
 • la cel mult 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale
 • la cel mult 15 zile de la data de la care intervine o modificare privind datele de identificare a beneficiarului real.

Pentru anul 2019, se amână termenul depunerii Declarației Beneficiarului Real până la data de 21 iulie 2020 (în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi).

Sancțiuni

Atenție! Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (conform alin. (2), Art. 62 Legea 129/2019).

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală și a unităților sale teritoriale, precum și de către Oficiu prin agenți constatatori proprii.

Mai mult decât atât, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, fapt care atrage după sine dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă dorești să fii ținut la curent cu ultimele noutăți, înscrie-te la newsletter.
Îți vom trimite cel mult 4 e-mail-uri lunar.

  Mulțumim pentru interes! Ai fost înscris la newsletter.

  Despre Autor:


  Expert Contabil / Fondator

  Denisa Crețu înființează CED CONTEXPERT SRL după o carieră de peste 8 ani în domeniul financiar-contabil obținută atât în cadru externalizat, cât și în departamente interne.

  A devenit Expert Contabil în 2018 după absolivrea examenului de aptitudini CECCAR și este masterand în Contabilitate, Audit Financiar și Consiliere (ASE București – seria 2014).

  Comentarii


  CONTACT

  Adresă

  Str. Caius Marcius Coriolan, Nr. 34, Sector 5, București, CP 050866, Ap. 1, Interfon 101

  Contact

  Telefon: 0751 171 089

  Adresa e-mail: office@ced.ro

  Program: de Luni – până Vineri: 09:00 – 18:00

  Follow Us

  Ai o întrebare?

   Mulțumim pentru interes! Mesajul tau a fost trimis.
   css.php