Serviciile electronice și TVA-ul în UE — prestatori

În condițiile epidemiei COVID-19 serviciile electronice au căpătat o importanță sporită, antreprenorii căutând să digitalizeze procese de comunicare și organizare care în trecut se desfășurau fizic sau pe hârtie.

În prezentul articol explicăm ce înseamnă să prestezi servicii electronice și ce obligații au prestatorii cu privire la TVA în UE. Acest articol nu abordează tematica consumatorului de servicii electronice. Dacă ești consumator de servicii electronice din UE și vrei să înțelegi mai bine mecanismul, te așteptăm într-un articol viitor. Până atunci, ne poți adresa orice întrebare în comentarii sau folosind formularul de contact.

Ce sunt serviciile electronice?

Prin servicii electronice înțelegem, atât potrivit Prevederilor Art. 278 din Codul Fiscal, cat si prevederilor Directivei Europene 2017/2459:

 • Servicii de telecomunicații;
 • Servicii de radiodifuziune si televiziune;
 • Servicii furnizate pe cale electronica.

Exemple de servicii furnizate pe cale electronică:

 • găzduirea de site-uri web
 • furnizarea de software
 • accesul la baze de date
 • descărcarea de aplicații sau muzică
 • jocurile on-line
 • învățământul la distanță

Procesul de prestare al serviciilor furnizate pe cale electronică are 3 caracteristici principale:

 • Este, în esență, automat
 • Implică intervenția minimă a omului
 • Este imposibil de asigurat în absența tehnologiei informației

Luăm ca exemplu entitatea SOFTWARE SRL, societate plătitoare de TVA, care prestează servicii IT atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice. Atât în România, cât și în UE și în afara ei. Se pune următoarea problemă: Cum va factura serviciile persoanelor fizice din UE? Ce cota de TVA se aplică, ce declarații se depun? Cum colectează TVA-ul și unde se face plata sa efectivă?

Pentru a răspunde întrebării, stabilim mai multe lucruri precum:

 1. Entitatea SOFTWARE SRL este o persoană juridică impozabilă, cu sediul activității în România (țară membră UE), care prestează servicii în state membre în calitate de persoană impozabilă nestabilită în statul membru de consum.
 2. Entitatea prestează servicii electronice către persoane fizice – persoane neimpozabile, iar conform art. 278, acesta poate fi: fie la locul unde prestatorul își are stabilit sediul activității economice (regula generală), fie locul unde beneficiarul este stabilit (regula specială).

Stabilirea locului prestării serviciului

Cum stabilim corect locul prestării de servicii? Art. 278, alin. (8) exemplifică cum îl alegem în mod corect. Dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții, nu se aplica regula speciala de stabilire a locului prestării de servicii:

 • Entitatea SOFTWARE SRL își are domiciliul stabil într-un singur stat membru, în cazul nostru doar in Romania
 • Serviciile sunt prestate persoanelor fizice neimpozabile stabilite în alte țări membre UE decât statul de rezidență al prestatorului (toate țările din UE, excepție făcând doar România)
 • Valoarea totala, fără TVA, a serviciilor prestate nu depășește într-un an calendaristic 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională și nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.

Cum stabilim rezidența clienților persoane fizice din țările UE?

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2459 AL CONSILIULUI indică stabilirea rezidenței raportându-ne la cifra de afaceri realizată după cum urmează:

Mijloc prestare serviciu Cifra de afaceri <100.000 euro Cifra de afaceri >100.000 euro
prin linia sa telefonică fixă în locul în care este instalată linia telefonică fixă în locul identificat ca atare de către prestator prin intermediul a două elemente de probă care nu sunt contradictorii
prin rețele mobile în țara identificată prin codul mobil de țară al cartelei SIM utilizate pentru primirea serviciilor respective în locul identificat ca atare de către prestator prin intermediul a două elemente de probă care nu sunt contradictorii
prin utilizarea unui decodor sau a unui dispozitiv similar în locul în care este situat decodorul sau dispozitivul similar respectiv în locul identificat ca atare de către prestator prin intermediul a două elemente de probă care nu sunt contradictorii
în alte circumstanțe decât cele menționate în locul identificat ca atare de către prestator prin intermediul a două elemente de probă care nu sunt contradictorii în locul identificat ca atare de către prestator prin intermediul a două elemente de probă care nu sunt contradictorii

Ce cotă de TVA folosește la facturare?

Daca nu îndeplinește condițiile mai sus menționate, va factura serviciile către persoane neimpozabile aplicând cota generală aplicabila in Romania – 19%.

Dacă în cursul anului calendaristic depășește plafonul de 10.000 euro, acesta va notifica Administrația Fiscală prin depunerea formularului D085 despre depășirea plafonului și va începe să factureze aplicând regimul special cu prima zi a trimestrului următor depășirii plafonului. Adică, va factura fiecărei persoane fizice aplicând cota de TVA aplicabilă în țara ei: pentru rezidenții din Germania va factura aplicând cota de 19%, pentru Italia va aplica cota de 22%, pentru Franța 20% șamd). Reținem că, odată ce aplică acest regim special, are obligația aplicării lui pentru 2 ani consecutivi.

M1SS – Mini One Stop Shop

Odată ce aplică acest regim special, poate opta pentru utilizarea Regimului Special pentru Serviciile Electronice – REGIM UE – pentru toate serviciile prestate tuturor persoanelor neimpozabile, adică nu doar persoanelor fizice. Dacă face asta, nu va mai avea obligația de a se înregistra în fiecare stat membru pentru serviciile prestate acestui tip de persoane. Cum va face asta? Se va înregistra în sistemul M1SS (verbal: MOSS, adică Mini One Stop Shop).

Cum va decurge activitatea financiar-contabila în relația cu persoanele neimpozabile?

Prestatorul SOFTWARE SRL:

 • va emite persoanelor neimpozabile factura cu cota TVA datorată statului membru de consum
 • va depune formularul D399 până la termenul de 20 ale lunii următoare finalului de trimestru, care va conține un sumar pe fiecare țară cu serviciile prestate și cota de TVA colectată.
 • Are obligația să păstreze timp de 10 ani toate documentele relevante tranzacției, inclusiv reperele folosite la stabilirea rezidenței, conform tabelului de mai sus.

Așadar, prestatorul din Romania colectează (încasează) TVA din alte țări UE. Ce se întâmpla cu acest TVA?

 • Va achita până la același termen de depunere a declarației TVA-ul aferent datorat statelor membre într-un cont special, în euro.

Dacă deții un certificat digital calificat (daca nu ai, îți recomandăm să ai unul), poți face înregistrarea din portalul ANAF – Autentificare – Instrumente Specifice – M1SS, și tot aici poți coresponda și cu ANAF-ul. Mai mult, tot de aici poți efectua și declararea și plata – e o metodă mai ușoară și noi apreciem orice măsură care ne ușurează activitatea în relația cu Administrația Fiscală.

Entități din afara UE

Sistemul M1SS oferă posibilitate entităților care nu aparțin UE să aplice aceleași reguli ca cele care aparțin Uniunii. Adică, dacă o întreprindere nu are nici sediul principal în UE, nici sucursale în UE, poate utiliza regimul non-UE când furnizează servicii transfrontaliere digitale sau de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune către consumatori din toate țările UE, inclusiv țara UE selectată drept stat membru de identificare.

Acest sistem este utilizat de entitățile din afara UE, care au codul special de identificare de forma EUxxxxxxxxx și care aplică aceleași reguli de facturare ca și când ar aparține Uniunii.

Dacă ai întrebări  referitoare la activitatea de facturare, declarare și plată a TVA-ului pentru serviciile IT furnizate persoanelor neimpozabile, ni le poți adresa în comentarii sau poți lua legătura cu noi!

Dacă dorești să fii ținut la curent cu ultimele noutăți, înscrie-te la newsletter.
Îți vom trimite cel mult 4 e-mail-uri lunar.

  Mulțumim pentru interes! Ai fost înscris la newsletter.

  Despre Autor:


  Expert Contabil / Fondator

  Denisa Crețu înființează CED CONTEXPERT SRL după o carieră de peste 8 ani în domeniul financiar-contabil obținută atât în cadru externalizat, cât și în departamente interne.

  A devenit Expert Contabil în 2018 după absolivrea examenului de aptitudini CECCAR și este masterand în Contabilitate, Audit Financiar și Consiliere (ASE București – seria 2014).

  Comentarii


  CONTACT

  Adresă

  Str. Caius Marcius Coriolan, Nr. 34, Sector 5, București, CP 050866, Ap. 1, Interfon 101

  Contact

  Telefon: 0751 171 089

  Adresa e-mail: office@ced.ro

  Program: de Luni – până Vineri: 09:00 – 18:00

  Follow Us

  Ai o întrebare?

   Mulțumim pentru interes! Mesajul tau a fost trimis.
   css.php