RO e-Transport din 01 iulie 2024

Începem această informare de actualizare date, plecând de la premisa că deja v-ați familiarizat cu e-Transport și codul UIT. Aducem în vedere aplicarea actualizată.

Ce este RO e-Transport?

Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere însemnând o deplasare cu încărcătură, realizată de un vehicul rutier, efectuată pe drumurile publice având un loc de plecare/intrare pe teritoriul național și un punct de sosire/ieșire de pe teritoriul național, pe teritoriul României.

Ce date declar în RO e-Transport?

În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat şi transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum şi codul UIT generat.

În ce condiții am obligația de a obține codul UIT pentru transporturile de pe teritoriul național?

Ai obligația de a obține cod UIT pentru orice transport național de mărfuri livrate/recepționate pe teritoriul României, mărfuri considerate a fi cu risc fiscal ridicat care îndeplinesc cerințele de mai jos:

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg, sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

schema logica e-transport

Adică, ai obligația de a obține codul UIT pentru transporturile naționale sau internaționale cu loc intrare/ieșire pe teritoriul României în condițiile de mai sus.

Amintim faptul că, în varianta propusă începând cu luna ianuarie 2024 valabilă până la 30 iunie 2024, condițiile de mai sus nu erau  menționate pentru transportul internațional. Astfel încât, s-a întâmplat că pentru transporturi internaționale de valori mici (<100 eur chiar) aveai obligația de a obține codul UIT. Începând cu 01 iulie 2024, parcurge schema de mai sus.

Dacă realizez o achiziție/livrare intracomunitară/import/export de bunuri care nu sunt încadrate ca fiind cu risc fiscal ridicat mai am obligația de a obține codul UIT?

Da. Obții cod UIT pentru:

 • Bunurile încadrate ca fiind cu risc fiscal ridicat în condițiile de mai sus, indiferent dacă mai sunt și alte bunuri neîncadrate ca fiind cu risc fiscal în același transport
 • Orice achiziție/livrare intracomunitară/import/export de bunuri în condițiile de mai sus.

Adică, pe intern trebuie ca bunurile (care cuprind bunurile cu risc fiscal ridicat)să fie încadrate cu risc fiscal ridicat și să respecte schema.

Pe extern, indiferent dacă sunt sau nu cu risc fiscal ridicat, trebuie să respecte încadrarea în schema de mai sus.

Când trebuie să obțin codul UIT?

Codul UIT se obține cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Ce fac cu codul UIT generat?

Îl transmiteți conducătorului de vehicul să îl scrie pe CMR/Aviz/Factură/Alt document justificativ de transport.

Ce fac dupa receptia finala de marfuri?

Logați-vă în RO E-Transport pe codul UIT în cauză și confirmați recepția.

Ce sunt bunurile cu risc fiscal ridicat?

Obțin cod UIT dacă plec cu marfă proprie să o vând la târguri, adică necunoscând destinatarul final?

În situaţia vânzărilor ambulante pe teritoriul naţional (vânzarea „Van Sales”), când beneficiarii bunurilor transportate nu se cunosc la plecarea în cursă, în Sistemul RO e-Transport se va selecta în câmpul de date „Tip operaţiune” opţiunea „TTN – Transport pe Teritoriul Naţional”, în câmpul de date „Scop operaţiune” va fi selectată opţiunea „Transfer între gestiuni”, pentru „Locul final traseu rutier” va fi indicată cea mai îndepărtată adresă a traseului propus, urmând ca în câmpul de date „Alte informaţii” să fie menţionate date referitoare la vânzarea ambulantă a bunurilor transportate. În acest caz, vehiculul de transport va fi considerat ca gestiunea agentului de vânzări, stocul de marfă va fi justificat ca diferenţă între cantităţile de bunuri declarate în Sistemul RO e-Transport şi bunurile livrate clienţilor pe baza documentelor justificative, iar bunurile nelivrate vor fi returnate la gestiunea depozitului în baza codului UIT obţinut iniţial.

Am obligația de a obține codului UIT dacă livrez produse încadrate în schema de mai sus printr-o societate de curierat, fie ele intern sau extern?

Pe scurt ,da. S-a avut în vedere o modificare în acest sens printr-un proiect de lege, însă legea în vigoare în momentul de față nu exclude obligația de a obține un codul UIT dacă bunurile sunt expediate printr-o societate de curierat.

Ce sancțiuni sunt aplicabile pentru neobținerea codului UIT?

Sancțiunile sunt aplicabile începând cu 01 iulie 2024.

Prin excepție, pentru operatorii economici autorizați potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) la data realizării transportului internațional de bunuri – mai exact, pentru multinaționale, sancțiunile se aplică începând cu 01 ianuarie 2025.

Trebuie să știi ce ți se vor confisca bunurile. În prezența documentelor (facturi, avize), valoarea lor va fi cea din aceste documente. În lipsa documentelor justificative, se va raporta la valoarea medie a bunurilor stabilite de sistemului bunurilor integrat vamal.

Pe lângă faptul că îți sunt confiscate bunurile, se vor aplica și amenzi:

 • Între 10.000 lei și 50.000 lei – persoane fizice
 • Între 20.000 lei și 100.000 lei – persoane juridice

Se sancționează:

 • Nerespectarea termenului de obținere a codului UIT
 • Nerespectarea obligației de transmitere a codului UIT către operatorului de transport rutier
 • Modificarea datelor înregistrate în RO E-Transport după trecerea punctului de frontieră. Excepție face actualizarea datelor în perioada de valabilitate a codului UIT.
 • Neactualizarea datelor în perioada de valabilitate a codului UIT

Baza legală

Întrebări și răspunsuri ANAF

Ordinul nr. 1.337/1.268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport

Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport, din 17.06.2024

Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport

Despre Autor:


Expert Contabil / Fondator

Denisa Crețu înființează CED CONTEXPERT SRL după o carieră de peste 8 ani în domeniul financiar-contabil obținută atât în cadru externalizat, cât și în departamente interne.

A devenit Expert Contabil în 2018 după absolivrea examenului de aptitudini CECCAR și este masterand în Contabilitate, Audit Financiar și Consiliere (ASE București – seria 2014).

Comentarii


CONTACT

Adresă

Str. Caius Marcius Coriolan, Nr. 34, Sector 5, București, CP 050866, Ap. 1, Interfon 101

Contact

Telefon: 0751 171 089

Adresa e-mail: office@ced.ro

Program: de Luni – până Vineri: 09:00 – 18:00

Follow Us

Ai o întrebare?

  Mulțumim pentru interes! Mesajul tau a fost trimis.
  css.php